flukesutho
Viewers

ชำระค่าบริการแล้ว ช่วยเปิดสัญญาณให้ทีครับ

หมายเลข 086 835 xxxx สิรวิชญ์ ชำระค่าบริการแล้ว 1570 บาท ช่วยเปิดสัญญาณให้ทีครับ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ชำระค่าบริการแล้ว ช่วยเปิดสัญญาณให้ทีครับ

 

Buddy กระต่าย ดำเนินการเปิดสัญญาณชั่วคราวเรียบร้อยแล้วนะคะ 

dtac feedback team