MAY128
Viewers

จ่ายค่าแพคเกจรายเดือนแล้ว แต่ยังเล่นไม่ได้

จ่ายค่าแพคเกจรายเดือนแล้ว แต่ยังเล่นเน็ตหรือโทรไม่ได้ และขึ้นว่าไม่มีบริการ ช่วยแก้ไขหน่อยค่ะ เบอร์ 0950839494