Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ค้างชำระ2รอบบิลถ้าชำระก่อน1บิลใช้งานปกติไหม

วันนี้จะครบกำหนดเบอจะตัดค่ะบิลก่อนค้าง500กว่าบิลใหม่1500จะชำระก่อน500ได้ไหมคะตัดบิลเก่าค่ะแล้วจะใช้ได้ปกติไหมคะ