Highlighted
New here

ค้างชำระค่าบริการ

ค้างชำระค่าบริการดีแทค3เดือน จำนวน512บาทจะโดนค่าติดตามทวงหนี้ไหมคะ
5 คำตอบ 5
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ค้างชำระค่าบริการ

สำหรับหมายเลขรายเดือน  กรณีมียอดค่าบริการ เกินกำหนดชำระ  จะทำให้มีค่าเบี้ยปรับ และค่าติดตามทวงถามเกิดขึ้นค่ะ

dtac feedback team

Highlighted
New here

เรื่อง: ค้างชำระค่าบริการ

เป็นจำนวนเท่าไรคะ
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ค้างชำระค่าบริการ

สำหรับยอดที่แท้จริงนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละหมายเลข และจำนวนเงินที่ค้างชำระค่ะ 

 

 

>>>  โดยการคิดค่าติดตามทวงถามคิด 15 % ของยอดค้าง​ชำระทั้งหมด แต่ไม่เกิน 800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การคิดค่าเบี้ยปรับคิด 1.25 % ต่อเดือน(15% ต่อปี) ของ ยอดที่เกินกำหนดชำระ แต่ละเดือน ค่ะ 

 

 

dtac feedback team

Highlighted
New here

เรื่อง: ค้างชำระค่าบริการ

จ่ายครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหม
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ค้างชำระค่าบริการ

 

@ตอนนี้หมายเลข 061978**** มียอดค้างชำระของเดือน 01/2560

จำนวนเงิน 754.35 บาทค่ะ ครบกำหนดชำระ 25/02/2560 ถ้าไม่สะดวกชำระยอดนี้ภายในวันที่ 25/02/2560

ก็สามารถชำระล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ 25 นะคะ ( ชำระยอดนี้ไม่เกินวันที่ 12/03/2560) 

ในระหว่างนี้ก็ทยอยชำระ หรือชำระครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะ

 

4841

dtac feedback team