Ning9995
Regular Viewers

ค้างค่าบริการ

ตอนนี้ค้างค่าบริการไว้ 4600 แล้วก่อนที่จะโดนปิดสัญญาณ แต่เคยไปเช็กก่อนปิดสัญญาณ เห็นว่าค้างแค่ 2-3000 เอง เพราะเหมือนเดือนที่4 ที่5 สัญญาณเริ่มตัดไปแล้ว  เปิดบ้างตัดบ้างเป็นอย่างนี้ตลอด อย่างนี้จะคิดค่าชำระยังไงคะ ขอลดค่าชำระหนี้ได้บ้างไหม..เพราะอยากจะเปิดเบอร์ใหม่ใช้คะ