Regular Viewers

ค่าโปรโมทชั่นทำมันแพงขึ้นเท่าตัวเลยล่ะค่ะ

โปรโมทชั่นปกติ 599 เดือนนี้ 1,198 บาท
2 คำตอบ 2
นักตอบตัวยง

เรื่อง: ค่าโปรโมทชั่นทำมันแพงขึ้นเท่าตัวเลยล่ะค่ะ

 

เพื่อความชัดเจน Nuchy ขอทราบเบอร์โทร , ชื่อจดทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ค่ะ รบกวนคุณ armlove2536 แจ้งเข้ามาทางข้อความนะคะ

นักตอบตัวยง

เรื่อง: ค่าโปรโมทชั่นทำมันแพงขึ้นเท่าตัวเลยล่ะค่ะ

 

Nuchy ขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะ จากที่แจ้งใช้งาน package 599 บาท มาเดือนนี้ยอดขึ้นเป็น  1,198 บาท คาดว่าจะเป็นยอดคาบเกี่ยวของรอบบิลเดิม และรอบบิลเดือนใหม่รวมกันค่ะ ซึ่งระบบจะสรุปยอดประมาณ 7-10 วัน หลังจากตัดบิล จากนั้นสามารถตรวจสอบยอดได้ปกติค่ะ  

เพื่อความชัดเจน รบกวนแจ้ง ข้อมูลเบอร์โทร เข้ามาทางข้อความได้นะคะ