Just browsing

ขอเลื่อนการชำระค่าบริการโทรศัพท์/รบกวนเปิดสันญาณชั่วคราวให้หน่อยค่ะ

ขออนุญาติเปิดสัณญาณชัวคราวให้หน่อยค่ะ ส่วนค่าบริการค้างชำระจะติดต่อชำระให้ภายใน 7 วันค่ะ
แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอเลื่อนการชำระค่าบริการโทรศัพท์/รบกวนเปิดสันญาณชั่วคราวให้หน่อยค่ะ

 

Buddy กระต่ายเปิดสัญญาณชั่วคราวให้เรียบร้อยค่ะ รบกวนชำระยอดเดือน 08/2559 เข้ามาภายในวันที่ 

25/10/2559 ค่ะ 

dtac feedback team