May2530
Just browsing

ขอเปิดใช้สัญญานชั่วคราวค่ะ 06289xxxxx

เนื่องจากตอนนี้ติดภาระกิจอยู่ต่างประเทศค่ะ และบัตรที่เคยจ่ายประจำมีปัญหาค่ะ คาดว่าจะเครียเสร็จภายในอึก3-5 วันค่ะ จึงขออย่าเพิ่งตัดสัญญาณนะคะ ขอเปิดสัญญาณชั่วคราวก่อนนะคะ เบอร์06289xxxxx

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดใช้สัญญานชั่วคราวค่ะ 0628923222

@May2530 น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า ตรวจสอบ เบอร์ 062892xxxx พบว่ามีข้อมูลการชำระยอดเข้ามาตัดกับบิล 08/2019 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันหมายเลขได้รับการเปิดสัญญาณใช้งานได้แล้วนะคะ หากต้องการให้ดูแลด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้เสมอนะคะ ยินดีช่วยเหลือค่ะ

10475

dtac feedback team