Highlighted
New here

ขอเปิดสัญญานชั่วคราวค่ะ

095097****

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญานชั่วคราวค่ะ

 

ไม่ทราบว่าสะดวกชำระยอขั้ต่ำของเดือน 09/2559, ค่าเบี้ยปรับ และค่าติดตามทวงถาม เข้ามาภายใน 3 วันหรือไม่คะ 

ถ้าสะดวก รบกวนแจ้งกลับมาอีกครั้งนะคะ Buddy กระต่าย จะได้เปิดสายชั่วคราวให้ค่ะ 

dtac feedback team