Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ขอเปิดสัญญาณ

รบกวนขอเปิดสัญญาณ ค่ะ เนื่องจากติดปัญหา ขอชำระภายในวันที่ 18/08/2019 ขอบคุณคะ

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณ

@pomonsiri น้องฟ้าได้รับข้อมูลทาง inbox และรับเรื่องดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

10475

dtac feedback team