wijinta
Just browsing

ขอเปิดสัญญาณ

กรุณาเปิดสัญญาณให้เบอร์ 082-3625xxx หน่อยค่ะ ต้องการใช้โทรศัพท์ด่วน

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณ

 

@wijinta   น้องฟ้าตรวจสอบหมายเลข 082-3625xxx ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะ  ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ    

น้องฟ้าขอแนะนำวิธีเปิดสัญญาณด้วยตัวเองง่ายๆผ่านทาง link  ได้นี้นะคะ

 

และอีกหนึ่งช่องทาง line คุณ สามารถแจ้งเรื่องต่าง ๆ กับจากเจ้าหน้าที่โดยตรง(ฟรี) โดยไปที่ ช่องทาง line ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนโดยค้นหาจากชื่อ @dtaccallcenter เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยตรงค่ะ

 

3818

dtac feedback team