Highlighted
New here

ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

เพิ่งจ่ายค่าค้างชำระวันที่ 17 มิถุนายน 62

แต่เมื่อวานโดนตัดบอกมีค่าค้างชำระ 

ทำการขอเปิดสัณญานชั่วคราวไม่ได้ บอกว่าเราได้ขอเปิดสัญญาณไปแล้ว 

ยังไม่ได้ขอการเปิดสัญญาณในเดือนนี้เลยค่ะ 

รบกวนช่วยเปิดสัญญาณให้ชั่วคราวด้วยค่ะ 

0995065255

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

@Ssunmincho น้องฟ้าตรวจสอบ 099506xxxx พบยอดชำระเข้ามาเมื่อ 17 มิถุนายน 62 นะคะ โดยยอดนำมาตัดกับบิล 03/2019 ค่ะ หมายเลขจะมียอดที่ค้างเกินกำหนดชำระ 04/2019 จำนวน 1,427.38 บาท ซึ่งน้องฟ้าได้ดำเนินการนัดชำระยอด 1427.38 บาท เรียบร้อยแล้ว รอระบบเปิดสัญญาณโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 15 นาที รบกวนชำระก่อนวันที่ 08/07/2019 นะคะ

หากต้องการเลื่อนนัดครั้งถัดไป แนะนำใช้หมายเลขที่ถูกระงับ โทรทำรายการได้ง่ายๆที่ *777 ฟรี ระบบอัตโนมัติจะเปิดสัญญาณให้ 3 วัน ซึ่งมากกว่าพนักงานทำได้แค่ 2 วัน ค่ะ

10475

dtac feedback team