satal01
Regular Viewers

ขอการแก้ปัญหา

เบอร์0948351818

เดือนมีน่และเมษายน 2563

ค่าบริการสูงมาก

มีนา 1100 กว่าบาท

ซึ่งตามโปรโมชั่น 499 บาทโทรไปเช็คก็เห็นบอกว่าเป็นการโทรไปต่างประเทศและรับข้อความมา 10 บาทดีแทคไม่เห็นมีการชดเชยเหล็กแก้ไขอะไรเอ่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร