dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: โอนเงินเติมเงินเข้าบันชีธนาคาร

น้องฟ้านุชชี่ต้องขออภัยด้วยนะคะ ... ทางดีแทคจะไม่มีบริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะ หากต้องการให้ดูแลด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้เสมอนะคะ ยินดีช่วยเหลือค่ะ

dtac feedback team