Viewers

โปร399ทำไมหลังหมด3Gถึงวิ่งช้า

ใช้โปร399เน็ต3Gหมดแล้ว หลังจากนั้นช้ามากครับ วิ่งอยู่17.78kbs
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: โปร399ทำไมหลังหมด3Gถึงวิ่งช้า

 

Buddy กระต่าย แนะนำปิด-เปิดเครื่องเพื่อให้ตัวเครื่องจับสัญญาณใหม่อีกครั้ง

และทดลองใช้งาน และ test speed ดูอีกครั้งนะคะ 

dtac feedback team