โปรเสริมพิเศษดับเบิ้ลสปีดอินเทอร์เน็ตของกรุงไทยเน็ค แอปพลิเคชั่น

 

 

เงื่อนไขแคมเปญโปรเสริมพิเศษดับเบิ้ลสปีดอินเทอร์เน็ตของกรุงไทยเน็ค แอพพลิเคชั่น (Krungthai NEXT application)

 

1. ระยะเวลาส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยรับสปีดเน็ตเบิ้ล 2 เท่าจากสปีดปกติ เมื่อซื้อโปรเสริมที่ร่วมรายการผ่านช่องทางกรุงไทยเน็ค แอพพลิเคชั่นเท่านั้น
    คลิกเพื่อสมัครได้ที่นี่  https://info.krungthai.com/p3Nd

 

     [ขั้นตอนในการสมัครใช้งานโปรเสริมผ่านช่องทางกรุงไทยเน็ค แอพพลิเคชั่น]

 

 

 

2. กรณีโปรเสริมรายสัปดาห์ (7 วัน) หรือโปรเสริมรายเดือน (30 วัน) จะไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ (หมดอายุแล้วจะต้องสมัครใหม่)

 

3. สปีดอินเทอร์เน็ตฟรีที่ได้รับ จะใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุด 8Mbps ตามระยะเวลาของโปรเสริมที่ลูกค้าเลือกซื้อ เช่น เมื่อซื้อโปรเสริม Net No Limit ที่สปีด 4Mbps ตลอด 24ชม. จะได้รับสปีดเพิ่มเป็น 8Mbps ตลอด 24ชม. ในการใช้งานหลังจากลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันเป็นที่เรียบร้อย

 

4.ระยะเวลาในการใช้งานสปีดอินเทอร์เน็ตฟรี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโปรเสริมที่เลือกซื้อ ดังนี้ 

4.1 เลือกซื้อโปรเสริมรายวัน (1 วัน หรือ 24 ช.ม.) จะใช้งานสปีดอินเทอร์เน็ตฟรี ได้ในระยะเวลา 1 วัน หรือ 24 ช.ม.

4.2 เลือกซื้อโปรเสริมรายสัปดาห์ (7 วัน) จะใช้งานสปีดอินเทอร์เน็ตฟรี ได้ในระยะเวลา 7 วัน

4.3 เลือกซื้อโปรเสริมรายเดือน (30 วัน) จะใช้งานสปีดอินเทอร์เน็ตฟรี ได้ในระยะเวลา 30 วัน

 

5. รับสิทธิ์สปีดอินเตอร์เน็ตฟรี โดยจะเริ่มใช้ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน และไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถทบยอดหรือโอนไปให้บุคคลอื่น


6. ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตคงเหลือ และวันหมดอายุแพ็กเกจด้วยตนเอง โทร *101*1# (ฟรี) หรือผ่านดีแทคแอป คลิก http://dtac.co.th/s/PKG

 

7. ไม่อนุญาตให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์, บิททอร์เรนต์, ฮอตสปอต หรือการรับส่งไฟล์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม


8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


9. การให้บริการดีแทคอินเทอร์เน็ต เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 5G/4G/3G/EDGE ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 5G/4G/3G/EDGE ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน


10. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้


11. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการดีแทคอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ Data Roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด

 

 

Condition for special double speed internet via Krungthai NEXT application


1. The promotion period start from 1 Dec 2021 to 31 Jan 2022, get double speed from normal speed when you subscribe additional package participating in the program via Krungthai NEXT application.
Click here to see how to subscribe https://info.krungthai.com/p3Nd 


[ Step by Step for subscribe additional package via Krungthai NEXT application ]

 

2. For weekly additional package (7 days) or monthly additional package (30 days), they are not auto renewal (you will be need to re-subscribe everytime).


3. Free speed internet received at 8Mbps max speed by validity your additional package to choose subscribed.
Example: when you subscribed Net No Limit packages at 4Mbps max speed for 24hrs. you will get as 8Mbps max speed for 24hrs. after you have received SMS confirmation.


4. Validity of free speed internet depend on validity of additional package was subscribed as below,
4.1 To subscribed Daily additional package (1 day or 24 hrs.) will get free speed internet 8Mbps for 1 day or 24 hrs.
4.2 To subscribed Weekly additional package (7 days) will get free speed internet 8Mbps for 7 days.
4.3 To subscribed Monthly additional package (30 days) will get free speed internet 8Mbps for 30 days.


5. The selected package and service free will be activated upon receiving confirmation SMS and cannot be redeemed or exchanged for cash money. Including cannot be compounded or transferred to other persons.


6. A customer can check the remaining usage and credit balance dial *101*1# (free) or at dtac app click http://dtac.co.th/s/PKG

 

7. Uses for BitTorrent, hotspot, commercial purposes or any use that affect the Internet efficiency in general are prohibited.


8. The company reserves the right to adjust conditions or promotion groups that have been offered for sale without prior notice.


9. The Internet service is the add-on service transmitting data with EDGE/3G/4G/5G technology, provided by the network provider to its customers. There might be limitations in certain location and certain period. The speed of 3G/4G/5G technology depends on service areas, number of users, connection device, and device setting. This means that Internet is not always readily available at max speed. Moreover, the traveling speed of connected devices could temporarily affect data transmission and the switch of transmission technology. Details of the service need to be studied prior to service subscription.


10. The customer allows the service provider to access and assess his/her personal data saved and stored in his/her smart identification card and other parties’ personal data that is given by the customer for any necessary purposes regarding telecommunication service, sales promotion and add-on service. In addition, the customer gives consent to the service provider to unveil, submit and/or transfer his/her personal data to third parties, both in Thailand and overseas, regarding the aforementioned purposes.


11. The customers should thoroughly study terms and conditions of service, service fee, device setting, and service areas to fully experience the service. It is important to note that dtac Internet speed depends on time of service, number of users, and quality of transmission device. For data roaming, the service will be available in specific countries and with specific networks and fees.

 

 

 

Q : มีแพ็กเกจอะไรบ้างที่ร่วมแคมเปญของ กรุงไทยเน็ค แอพพลิเคชั่น (Krungthai NEXT application)?
A : มีโปรเสริม Net No Limit ทั้งหมด 3 แพ็กเกจ ที่ความเร็ว 4 Mbps
โดยคุณจะได้รับสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปกติ ในราคาเดิม เมื่อซื้อโปรเสริมที่ร่วมรายการผ่านช่องทางกรุงไทยเน็ค แอพพลิเคชั่น (Krungthai NEXT application)
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2565 เท่านั้นค่ะ
แพ็กรายวัน (24 ชม.)
อินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ราคา 32 บาท (ไม่รวม VAT) ตลอด 24 ชม.
แพ็กรายสัปดาห์ (7 วัน)
อินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ราคา 220 บาท (ไม่รวม VAT) ใช้ได้นาน 7 วัน
แพ็กรายเดือน (30 วัน)
อินเทอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ราคา 650 บาท (ไม่รวม VAT) ใช้ได้นาน 30 วัน


Q : สปีดอินเทอร์เน็ตฟรีที่ได้เพิ่มเป็น 8Mbps ใช้งานได้กี่วัน?
A: ใช้งานได้ 1 วัน หรือ 24 ชม. เมื่อซื้อโปรเสริมรายวัน เช่น ซื้อโปรเสริม 4 Mbps 1 วัน จะได้สปีดอินเทอร์เน็ตเป็น 8Mbps ใช้งานได้ 1 วัน หรือตลอด 24 ชม.
ใช้งานได้ 7 วัน เมื่อซื้อโปรเสริมรายสัปดาห์ เช่น ซื้อโปรเสริม 4 Mbps 7 วัน จะได้สปีดอินเทอร์เน็ตเป็น 8Mbps ใช้งานได้นาน 7 วัน
ใช้งานได้ 30 วัน เมื่อซื้อโปรเสริมรายเดือน เช่น ซื้อโปรเสริม 4 Mbps 30 วัน จะได้สปีดอินเทอร์เน็ตเป็น 8Mbps ใช้งานได้นาน 30 วัน


Q : สปีดอินเทอร์ฟรีที่ได้เพิ่มจากปกติ จะใช้งานที่ความเร็วเท่าไหร่?
A: จะใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 8Mbps ตามระยะเวลาของโปรเสริมที่ลูกค้าซื้อค่ะ

 

Q : โปรเสริมอินเทอร์เน็ตที่ร่วมรายการเป็นแบบไหน?
A : เป็นโปรเสริมอินเทอร์เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ตลอดระยะเวลาการใช้งานโปรเสริมค่ะ

 

Q : กรณีซื้อโปรเสริมรายสัปดาห์ หรือ รายเดือนที่กำหนด จะมีการต่ออายุอัตโนมัติให้หรือไม่?
A : ไม่ต่ออายุอัตโนมัติให้ค่ะ ลูกค้าใช้งานครบตามระยะเวลาของโปรเสริมแล้ว จะต้องทำการสมัครใหม่ทุกครั้งค่ะ

 

Q : โปรเสริมที่ร่วมรายการนี้มีโทรฟรีหรือไม่?
A : ไม่มีค่ะ

 

Q : โปรเสริมที่ร่วมรายการ สมัครซ้ำได้หรือไม่?
A : สามารถสมัคร หรือซื้อซ้ำได้ค่ะ โดยไม่ต้องรอให้โปรเสริมหมดอายุค่ะ

 

Q : ระยะเวลา และช่องทางที่สมัครได้?
A : ซื้อผ่านช่องทางกรุงไทยเน็ค แอพพลิเคชั่น (Krungthai NEXT application) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2565 เท่านั้นค่ะ
คลิกเพื่อดูวิธีการสมัครที่นี่ 

 

Q : What kind of packages are there for Krungthai NEXT application?
A : There are Net No Limit total 3 packages at 4Mbps max speed
and you will get double speed internet when subscribed additional package participating in the program via Krungthai NEXT application from 1 December 2021 to 31 January 2022 only.
Daily package (24 hrs.)
Unlimited internet at 4 Mbps max speed at price 39 Baht (excl.VAT) for 24 hrs.
Weekly package (7 days)
Unlimited internet at 4 Mbps max speed at price 229 Baht (excl.VAT) for 7 days.
Monthly package (30 days)
Unlimited internet at 4 Mbps max speed at price 650 Baht (excl.VAT) for 30 days.

 

Q : How many days does the free internet speed increase to 8Mbps?
A: For 1 day or 24hrs., when you subscribed daily additional package. Ex. To subscribed package at 4 Mbps max speed for 1 day, get double speed internet as 8Mbps for 24 hrs.
For 7 days, when you subscribed weekly additional package. Ex. To subscribed package at 4 Mbps max speed for 7 days, get double speed internet as 8Mbps for 7 days.
For 30 days, when you subscribed weekly additional package. Ex. To subscribed package at 4 Mbps max speed for 30 days, get double speed internet as 8Mbps for 30 days.


Q : The speed of the Internet is free from normal speed. At what speed will it be used?
A : You can join internet at 8Mbps max speed by validity your additional package to choose subscribed.


Q : What kind of internet promotion is participating in the program?
A : It's unlimited internet with no drop speed by validity your additional package to choose subscribed.

 

Q : In the case of subscribed additional weekly or monthly package that are specified. Will there be an automatic renewal?
A : No auto renewal or auto recurring when your package has expired or has been canceled, you should have re-subscribed every time.

 

Q : Do they have free calls?
A : No, they haven't free calls every packages participating in the program.

 

Q : Additional package participating in the program. Can I subscribe multi-subscription?
A : Yes, you can be subscribed multi-subscription, do not waiting for expiry package.

 

Q : Duration period and channels to subscribe?
A : To subscribe via Krungthai NEXT application only, start from 1 Dec 2021 to 31 Jan 2022 only.
Click here to see how to subscribe

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
6 จาก 6
อัพเดตล่าสุด:
‎30-11-2021 05:04
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง