nat02
New Contributor

โปรเน็ตคูณ2 เน้นเน็ต

โปรเน็ตคูณ2 ที่เน้นเน้ต 300บาท/30วัน มันคือโปรเสริมหรือโปรหลัก แล้วถ้าโปรเสริม เวลาตัดยอดต้องจ่ายโปรเสริม+โปรหลักด้วยหรือไม่