โปรท่องก๋า คุ้มกว่ามาเป็นคู่

 

 

ประกาศ 10 อันดับยอดซื้อสูงสุด

 

ร่วมเป็นผู้โชคดี กินข้าวนับดาว สุดฟิน! กับหัวหน้าภูผาและครูเธียร

เพียง 10 คนแรก ที่มียอดซื้อโปรท่องก๋าสะสมสูงสุด ในช่วงวันที่ 12-28 .. 2564 นี้

 

 

 

 

ซื้อโปรท่องก๋า ง่ายๆ ได้ที่นี่  

 

กติกากิจกรรม

 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมียอดซื้อโปรท่องก๋าสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก (นับเฉพาะโปรท่องก๋า ที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น)

 

- โปรท่องก๋า ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 

เน็ตแรง คู่เน็ตเพิ่ม : อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 2GB รับเพิ่มฟรี 2GB (รวมเป็น 4GB) ราคา 199 บาท (ราคาไม่รวม Vat) ใช้ได้ 30 วัน

เน็ตแรง คู่โซเชียล : อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 3GB เล่นฟรี Facebook และ Instagram ราคา 75 บาท (ราคาไม่รวม Vat) ใช้ได้ 3วัน

เน็ตไม่อั้น คู่โทร : อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 2Mbps รับโทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาที ราคา 139 บาท (ราคาไม่รวม Vat) ใช้ได้ 7วัน

 

- ยอดซื้อโปรท่องก๋า จะเริ่มนับยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:01. ถึงวันที่ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59น.

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม

 

 • กิจกรรมนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินใหม่และปัจจุบันจากดีแทคประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะแจ้งประกาศหมายเลขผู้ซื้อโปรท่องก๋าสะสมสูงสุดระหว่างกิจกรรม  สำหรับ 10 ท่านแรก จำนวน 2 ครั้ง, ครั้งที่1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  และครั้งที่2 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่มียอดซื้อโปรท่องก๋า ที่ร่วมรายการ สะสมสูงสุด 10 คนแรกเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิ์กินข้าว นับดาว สุดฟิน กับหัวหน้าภูผาและครูเธียร จากซีรีส์นิทานพันดาว
 • ของรางวัลที่ลูกค้าได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรืออื่นๆ ได้
 • บริษัทขออนุญาตในการโทรติดต่อสอบถาม ยืนยันรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับลูกค้า 10 คนแรกที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม (โดยทางบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ ที่ไม่สามารถติดต่อได้อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ และส่ง SMS แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อให้ติดต่อกลับมาหาเจ้าหน้าที่สำหรับยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564) หากไม่สามารถติดต่อ หรือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ก่อนวันที่ 12 มี.. 2564 จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และทางบริษัทจะดำเนินการเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมแทนโดยอัตโนมัติ
 • หากผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ซื้อโปรท่องก๋า เปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน หรือเปลี่ยนเครือข่าย ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2564 ถือว่าสิ้นสุด หรือสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือขายสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกินข้าว นับดาว สุดฟิน ให้กับหมายเลขอื่นๆ ได้ โดยผู้โชคดี 10 อันดับแรก ต้องมีชื่อ - นามสกุล ถูกต้องและตรง กับหมายเลขดีแทคเติมเงินที่ได้มีการลงทะเบียน และตรงกับในระบบเท่านั้น (ตรวจสอบชื่อลงทะเบียน กด*102#โทรออก)
 • หากผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ รบกวนแจ้งสละสิทธิ์กับทางบริษัทล่วงหน้า หรือเมื่อทางบริษัทติดต่อสอบถามแจ้งยืนยันรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ หากไม่สามารถมาร่วมในวันกิจกรรมด้วยเหตุอย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ไม่สามารถเรียกร้องคืนสิทธิ์ หรือมูลค่าอื่นใดก็ตามจากทางบริษัทฯ หรือผู้จัดงานได้
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและปฎิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่บริษัทกำหนดไว้ ,แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และไม่สามารถนำผู้ติดตาม มาเพิ่มเติมในวันกิจกรรมได้  แต่หากในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถมีผู้ปกครองมารอในพื้นที่นอกบริเวณกิจกรรมได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ พนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการ พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ ที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และพนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ ในเครือของบริษัทฯ ดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 • ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548
 • บริษัทฯ จะประกาศหมายเลขผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 10 อันดับแรก ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางดีแทคคอมมูนิตี้ หรือทาง dtac line หรือทาง dtac Facebook ในวันและเวลาดังกล่าว
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของผู้ที่ได้รับรางวัลโดยถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

 

ProTongKa Couple Gets Better!

Super special! Win exclusive dinner with Earth-Mixx from “A Tale of Thousand Stars” series.

Only top 10 spenders with the highest subscription amount of ProTongKa packages during 12-28 Feb 2021

 

 

 

To subscribe ProTongKa Click now!

 

Rules of Exclusive dinner activity

 

- Participants are the top 10 spenders with the highest subscription amount of ProTongKa packages (Only the fee amount of the 3 ProTongKa packages) will be eligible to attend exclusive dinner activity.

 

- The 3 ProTongKa packages that will be counted in this activity are

 

Max Speed Data X2: Internet max speed 2GB, get free 2GB (Total 4GB) only 199Baht/30days (excl.VAT)

Max Speed Data for Social Couple: Internet max speed at 3GB, get Free Facebook and Instagram only 75Baht/3days (excl.VAT)

Unlimited Data for Chatty Couple: Unlimited internet 2Mbps, get free call to all network 30 mins only 139Baht/7days (excl.VAT)

 

-The subscription amount of the ProTongKa packages will be accumulated from February 12, 2021 at 00:01 a.m. to February 28, 2021 at 11:59 p.m.

 

Activity Conditions and Regulations

 

 • This activity is for new and existing individual dtac prepaid customers only.
 • The company will be updating top 10 spenders who the highest subscribed amount of ProTongKa packages during the activity totally 2 times, 1st announcement on February 18, 2021 and 2nd announcement time on February 25, 2021.
 • The activity period is from February 12, 2021 to February 28, 2021.
 • Customers who subscribed ProTongKa packages top 10 highest spender will be eligible to participate in Exclusive Dinner with Earth-Mixx from “A Tale of Thousand Stars” series.
 • Rewards received by customers cannot be exchanged for cash or others.
 • The company asks for permission to call for inquiries to confirm the details of participation in the event for the first 10 customers who are eligible to participate in the event (the company will contact via mobile number and SMS message to top spender who cannot be contacted at least 3 times per day for contact back to the staff to confirm eligibility during on 9-12 March 2021) If unable to contact or confirm with the winners before March 12, 2021, the winner will be forfeited. The company will automatically move to the next customer to participate in the activity instead.
 • If the customer who subscribed ProTongKa have decided to change to postpaid or to another network before March 19, 2021, this automatically waive the right to participate in such activities.
 • Participants cannot transfer rights or sell the right to participate in the exclusive dinner event to other numbers. The winner name must match with dtac prepaid number registration profile in the system.
 • If the person who has the right to join the activity cannot participate in the activity, please notify the company in advance of waiver or when the company contacts, informs and confirms the details of participating in the event to the eligible person. If unable to attend the activity for any other reason cannot claim reinstatement or any other value from the company or an organizer.
 • Eligibility to participate in this activity must agree and comply with the regulations in accordance with the social distancing measure set forth by the company, dress appropriately and cannot bring followers add more on the day of the activity but if in the case of a minor or are under the age of majority, parents can be waiting outside the activity area.
 • The Company reserves the right to offer, cancel, withdraw, or recall all prizes from a winner for falsifying information, dishonesty, counterfeit, fraudulence in gaining the right to participate in this activity.
 • The service provider reserves a right to change terms and conditions of the promotion without prior notice. The customer is acknowledged and agreed once the change is announced on website or other channels of the service provider. To study further details prior to service subscription, please contact 1678 dtac call center (3 baht/call).
 • Employees of the Company and their families, employees of suppliers who have responsibility in this activity and their families, employees of suppliers who are responsible for producing commercial media for this activity and their families, and employees of the aforementioned suppliers’ affiliates and their families are not eligible to participate in this activity.
 • The customer allows the service provider to access and assess his/her personal data saved and stored in his/her smart identification card and other parties’ personal data that is given by the customer for any necessary purposes regarding telecommunication service, sales promotion and add-on service. In addition, the customer gives consent to the service provider to unveil, submit and/or transfer his/her personal data to third parties, both in Thailand and overseas, regarding the aforementioned purposes.
 • The service is provided by dtac TriNet Co., Ltd. 319 Chamchuri Square Building, 41st floor, Phayathai Rd., Pathumwan Sub-district, Bangkok 10330 Taxpayer identification number 0105549034548.
 • The Company will announce the top 10 spenders on March 15, 2021 by announcing the list of recipients via dtac Community or dtac Line or dtac Facebook on the date and time.
 • The decision of the committee is final.
 • The Company reserves the right in possession of photos and/or videos with voice of the winners, which are considered as sole proprietorship of the Company to be released and promoted without prior permission of the winner or payment to the winners.

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
14 จาก 14
อัพเดตล่าสุด:
‎15-03-2021 10:05
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง