diedmanz
Regular Viewers

เลขหมายของคุณไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ (139บ. 4MB 30วัน)

รบกวนสอบถามครับ เบอร์ 063-3764990 ระบบแจ้งว่าหักเงินไม่ได้เพราะลืมเติมเงิน แต่พอเติมเงินแล้วก็ยังไม่สามารถต่ออายุการใช้งาน package 139บ./เดือน ได้ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

129884.jpg

แท็ก (1)
5 คำตอบ 5
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เลขหมายของคุณไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ (139บ. 4MB 30วัน)

น้องฟ้า ติดต่อกลับรับเรื่องช่วยดูแลคุณ ​@diedmanz เรื่องแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วค่ะ

7416

dtac feedback team

Euro_ja
Regular Viewers

เรื่อง: เลขหมายของคุณไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ (139บ. 4MB 30วัน)

เป็นเหมือนกันครับ ของผมเบอร์ 094-469-9836 ลืมเติมเงินแล้วพอเติมสมัคร (139บ. 4MB 30วัน)จะขึ้นว่าไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธ์

 

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เลขหมายของคุณไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ (139บ. 4MB 30วัน)

@Euro_ja สำหรับแพ็กเกจ 139บ. 4MB 30วัน ระบบจะต่อแพ็กเกจเดิมให้ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เปิดใช้เบอร์ นะคะ น้องฟ้าตรวจสอบ เบอร์ 094-469-xxxx จะเกินจากเงื่อนไขที่กำหนด จึงทำให้สมัครไม่ได้แล้วค่ะ

น้องฟ้าแนะนำเป็นแพ็กเกจดังนี้นะคะ
- เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 4Mbps ราคา 33.17 บาท ระยะรับสิทธิ์ 24 ชม. กดสมัคร *104*387*9112064# โทรออก
- เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 4Mbps ราคา 224.70 บาท ระยะเวลา 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ นาน 52 รอบ กดสมัคร *104*388*9112064# โทรออก
- เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 4Mbps ราคา 695.50 บาท ระยะเวลา 30 วันต่ออายุอัตโนมัติ นาน 12 รอบ กดสมัคร *104*389*9112064# โทรออก
- เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 4Mbps ราคา 1284 บาท ระยะเวลา 90 วัน กดสมัคร *104*594*9112064# โทรออก

ปล. แพ็คนี้ มีเงื่อนไข ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ และโหลดหนังที่ผิดกฏหมายนะคะ

10475

dtac feedback team

kan1345
New here

เรื่อง: เลขหมายของคุณไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ (139บ. 4MB 30วัน)

เป็นเหมือนกันค่ะ เบอร์ 0991345706​ลืมเติมเงินแล้วพอเติมสมัคร (139บ. 4MB 30วัน)จะขึ้นว่าไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธ์ต้องทำยังไงค่ะต้องทำยังไงค่ะ

 

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เลขหมายของคุณไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ (139บ. 4MB 30วัน)

@kan1345 สำหรับแพ็กเกจ internet 4Mbps 139 บาท จะสามารถสมัครได้ภายใน ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เปิดใช้เบอร์ นะคะ น้องฟ้าตรวจสอบ เบอร์ 099134xxxx จะใช้งานเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถสมัครได้นะคะ

น้องฟ้าขอแนะนำเป็นแพ็กเกจดังนี้แทนนะคะ
- เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 4Mbps ราคา 33.17 บาท ระยะรับสิทธิ์ 24 ชม. กดสมัคร *104*387*9112064# โทรออก
- เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 4Mbps ราคา 224.70 บาท ระยะเวลา 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ นาน 52 รอบ กดสมัคร *104*388*9112064# โทรออก
- เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 4Mbps ราคา 695.50 บาท ระยะเวลา 30 วันต่ออายุอัตโนมัติ นาน 12 รอบ กดสมัคร *104*389*9112064# โทรออก
- เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 4Mbps ราคา 1,284 บาท ระยะเวลา 90 วัน กดสมัคร *104*594*9112064# โทรออก

ปล. แพ็คนี้ มีเงื่อนไข ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ และโหลดหนังที่ผิดกฏหมายนะคะ

10475

dtac feedback team