bobken
New Contributor

เลขบัตรลงทะเบียนผิด

ตอนไปลงทะเบียนเขาใส่เลขที่บัตรประชาชนผิดต้องทำยังไงเหรอ
2 คำตอบ 2
DigitalFast
Quality Reviewer

เรื่อง: เลขบัตรลงทะเบียนผิด

แนะนำแจ้งหมายเลขมือถือ ชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชนเจ้าของเบอร์ ที่ลิ้งค์
https://goo.gl/swGuuH
ให้ทีมงานใจดีดูแลตรวจสอบ และแนะนำ ให้ครับ
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เลขบัตรลงทะเบียนผิด

 

@bobken   น้องใจดีแก้ไขเลขที่บัตรประชาชนให้หมายเลข 083299****  เรียบร้อยแล้วค่า (◠‿◠✿)  

 

4841

</