งอแง
Just browsing

เรื่องขอคืนเงินจาก Google Play

ผมได้เติมเงินผ่านทางหักเงินจาก Dtac จำนวน 949 บาทไป ผมได้รับเมลจาก Google Play ว่าได้ยกเลิกใบเสร็จแล้วคืนเงินแล้ว แต่ผมไม่ได้รับเงินคืน เพราะอะไรครับ ในเบอร์ของผมไม่มีเงินยอด 949 บาท ได้คืนมาเลย

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เรื่องขอคืนเงินจาก Google Play

 

Buddy กระต่ายรบกวนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์, วันเวลาที่ทำรายการขอคืนเงิน และ forward email จาก

Google Play เข้ามาที่ feedback@dtac.co.th ส่งถึง Buddy กระต่ายนะคะ 

 

ถ้าส่ง email เข้ามาแล้ว รบกวน inbox มาแจ้งนึดนึงนะคะ Buddy กระต่าย จะได้เข้าไปเช็ค mail ให้ค่ะ 

</