phurichaya
New Contributor

เปลี่ยนรายเดือน มาเป็นเติมเงิน ต้องทำยังไง

ตอนนี้ใช้รายเดือนอยู่ค่ะ อยากเปลี่ยนกลับมาใช้แบบเติมเงินแล้วเบอร์นี้เป็นชื่อแม่ ต้องทำยังไงบ้างคะ 

2 คำตอบ 2
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนรายเดือน มาเป็นเติมเงิน ต้องทำยังไง

 

@phurichaya  หากต้องการเปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงิน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานบริการ (dtac hall) พร้อมกับชำระค่าบริการทั้งหมดค่ะ เอกสาร นำบัตรประชาชน + sim card ติดต่อค่ะ  ตรวจสอบสาขา >> http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html (เลือกประเภท dtac hall)

 

หากคุณแม่ไม่สะดวกไปดำเนินการ สามารถมอบอำนาจได้ เอกสารดังนี้ค่ะ 

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรองถูกต้อง
- ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด 10 บาท
- หรือถ้าไม่สะดวกใช้หนังสือมอบอำนาจ ให้เขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องอะไร

 

ไม่ทราบว่าไม่สะดวกใช้ระบบรายเดือนทางด้านใด พอจะแจ้งน้องฟ้าได้หรือไม่คะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสามารถแจ้งเรื่องมาได้ทาง https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ) หรือสัญลักษณ์ facebook messenger นะคะ จะมีเพื่อนๆ น้องฟ้า คอยให้บริการเพื่อนๆ โดยตรงค่ะ

 

10475 ❤

</
phurichaya
New Contributor

เรื่อง: เปลี่ยนรายเดือน มาเป็นเติมเงิน ต้องทำยังไง

มีวิธีดำเนินการแบบอื่นมั้ยคะ ไม่สะดวกไปที่ศูนย์เลยค่ะ