Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เน็ตไม่ลดความเร็วรายเดือน

ทำไมหลังจากขึ้นราคาเน็ตไม่ลดความเร็วรายเดือน แล้วมีการตั้งลิมิตข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมเข้ามาครับ
เมื่อก่อนไม่มีส่วนนี้นะ ราคาก็เพิ่มคุณภาพกลับแย่ลงไปอีก

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เน็ตไม่ลดความเร็วรายเดือน

น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลข้า และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานด้วยนะคะ อย่างไร หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งรายละเอียด พื้นที่การใช้งานแจ้งกลับเข้ามาทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลเรื่องสัญญาณการใช้งานให้ค่ะ

7416

dtac feedback team