เติมเงินผ่าน WeChat pay บน dtac WeChat mini program

ถึง 200 หยวน รับคูปองส่วนลด 10หยวน  

 

 

 

ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2564 – 9 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

รายละเอียด :

 

 • เติมเงินผ่าน WeChat pay บน dtac WeChat mini program ถึง 200 หยวน(สามารถสะสมได้)

 

 • สแกน QR code ผ่าน WeChat APP  และกด banner เพื่อรับคูปองส่วนลด 10 หยวน

 

 • เมื่อรับคูปองแล้ว ส่วนลด 10 หยวนจะถูกใช้ในธุรกรรมถัดไปโดยอัตโนมัติ

 

 • ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2564 – 9 กุมภาพันธ์ 2565

 

เงื่อนไขโครงการ :

 • ผู้ใช้บริการจะได้รับคูปองเมื่อเติมเงินผ่าน WeChat pay บน dtac WeChat mini program เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินสะสมขั้นต่ำ 200 หยวนถึงจะได้รับคูปองส่วนลด 10 หยวน
 • คูปองมีอายุการใช้งาน 30 วันหลังจากได้รับ
 • รับส่วนลดสูงสุด 1  ครั้ง / บัญชี ผ่าน WeChat pay ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์หรือคืนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลากิจกรรม 16 พฤศจิกายน 2564 – 9 กุมภาพันธ์ 2565

 

Refill top to 200 yuan by dtac WeChat mini program and get 10-yuan coupon

from 16 November 2021 – 9 February 2022

 

 

Details campaign :

 • Refill up to 200 yuan on dtac WeChat mini program with WeChat payment(Accumulable)

 

 • Scan the QR code via WeChat APP and press the banner to receive a 10-yuan discount coupon

 

 • Coupon can be used next transaction

 

 • From 16 November 2021 – 9 February 2565 

 

Term & Conditions :

 • Voucher redeemable only for purchases in DTAC’s mini-program via WeChat pay
 • Multiple transactions can be made to meet the minimum spend of 200 RMB
 • Voucher is valid for 30 days upon issuance
 • One voucher per WeChat pay user during campaign period
 • Discount cannot be exchanged, transferred, or refunded to cash.
 • The company reserves the right to amend this promotion without prior notice
 • Campaign period 16 November 2021 – 9 February 2022

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง