Regular Viewers

เติมเงินผ่านแอพกรุงไทยผิดเบอร์

1606625504846.PNG

เบอร์ที่ถูกต้อง 0994422315

1 คำตอบ 1
dtac call center

เติมเงินผ่านแอพกรุงไทยผิดเบอร์

น้องฟ้านุชชี่ตรวจสอบ เบอร์ที่เติมเงินผิดจะเหลือยอดเงินประมาณ 236 บาท (กรณีเติมเงินผิดเบอร์จะสามารถดึงคืนได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือเบอร์ที่เติมเงินผิด ) น้องฟ้าประสานงานให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อดึงเงินคืนให้แล้วจะได้รับ sms แจ้งผลนะคะ

dtac feedback team