ฟรี! เน็ตเต็มสปีด 5GB นาน 24 ชม.
เมื่อเติมเงินสะสมครบทุก ๆ 200 บาท
ผ่านดีแทคแอป ดีแทคเว็บไซต์
และแอปธนาคารที่ร่วมรายการ

อย่าลืม... ยืนยันการรับสิทธิ์เติมเงินสะสมรับฟรีเน็ต
กด *104*545# หรือที่ ดีแทคแอป
หรือดีแทคเว็บไซต์ ก่อนเติมเงินนะ

เงื่อนไขโครงการ

 • ผู้ใช้บริการทำรายการยืนยันการรับสิทธิ์เติมเงินสะสมรับฟรีเน็ต กด *104*545# ( โทรออก) ดีแทคแอปหรือดีแทคเว็บไซต์ (ทำรายการ 1 ครั้ง)
 • เริ่มนับยอดเติมเงินสะสมหลังได้รับข้อความยืนยันการรับสิทธิ์
 • ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินทุกประเภทร่วมรายการได้ โดยจะต้องเติมเงินผ่านช่องทางที่กำหนด
 • เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางดีแทคแอป, ดีแทคเว็บไซต์, และแอปธนาคารธนาคาร ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • ธนาคารที่ร่วมรายการ : ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต และ ธ.ก.ส.
  • ดีแทคแอปและดีแทคเว็บไซต์ : เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต/เดบิต/เอทีเอ็ม, บัญชีธนาคาร, แอปธนาคาร, หรืออาลีเพย์ (ยกเว้นช่องทางบัตรเติมเงิน, บริการใจดีให้โอน, หรือการเติมเงินจากเบอร์รายเดือน)
 • ผู้ใช้บริการเติมเงินสะสมครบทุก 200 บาท รับฟรีอินเทอร์เน็ตเต็มสปีด 5GB นาน 24 ชม.
 • เริ่มใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยัน
 • ผู้ใช้บริการรับฟรีอินเทอร์เน็ตได้สูงสุด 5 ครั้ง/เดือน/ต่อ 1 หมายเลข ตลอดระยะเวลากิจกรรม ( นับตามปฏิทิน )
 • ยอดเติมเงินส่วนที่เกินจาก 200 บาทแต่ละครั้ง จะถูกสะสมเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป
 • ยอดเติมเงินสะสมจะถูกล้างในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และเริ่มต้นสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 • ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์หรือคืนเป็นเงินสดได้
 • เช็กวันหมดอายุ กด *101*1# โทรออก (ฟรี) หรือ ที่ ดีแทคแอป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลากิจกรรม 22 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564

Free! 5GB internet at max speed for 24 hours when accumulated top-up every 200 THB
via dtac app, dtac website and mobile banking app.

Don't forget to register for this privilege, dial *104*545# or register at dtac app หรือ
or dtac website before topping up.

Term & Conditions

 • Customers have to register for this privilege, dial *104*545# (call) , dtac app or dtac website
 • Top up amount will start to be accumulated after receive SMS confirmation.
 • All dtac prepaid sims are eligible to join this campaign.
 • Free 5GB internet will be given only for top-up via dtac app, dtac website and mobile banking app.
  • Bank: KASIKORNBANK, Bangkok Bank, Krungthai Bank, Siam Commercial Bank, Bank of Ayudhya (Krungsri), Government Savings Bank, TMBThanachart Bank and BAAC
  • dtac app and dtac website: Top up by credit/debit/ATM card, saving account, mobile banking, or Alipay (Except for cash card, Jaidee balance transfer, or refill from postpaid number method)
 • Every 200 THB accumulated top-up, customers will get free 5GB internet at max speed for 24 hours.
 • Customers can use free internet after receive SMS confirmation.
 • Customers can get free internet maximum 5 times /month /1 number during campaign period. (calendar month)
 • Excess top up amount over 200 THB will be accumulated for next time.
 • Accumulated top-up amount will be cleared at 24.00 on the last day of the month and start accumulating again from 00.01 on the 1st of the next month.
 • Customer must have validity at least 1 day to use Free 5GB internet.
 • This privilege cannot be exchanged, transferred or returned to cash.
 • Check expiry date dial *101*5# or dtac app
 • The service provider reserves the right to adjust this campaign including terms and condition at any time without prior notice
 • Campaign period 22 June 2021 – 30 September 2021
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
15 จาก 15
อัพเดตล่าสุด:
‎26-07-2021 09:22
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง