Regular Viewers

เติมเงินผ่านกสิกรแต่ไม่เข้า

เติมเงินผ่าน kbank แต่ไม่เข้า รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ.

73CBC63E-88D1-42B5-8367-2EAE6B71E12D.jpeg

 

1 คำตอบ 1
dtac call center

เติมเงินผ่านกสิกรแต่ไม่เข้า

น้องฟ้านุชชี่ประสานงานให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อดึงเงินคืนให้แล้วจะได้รับ sms แจ้งผลนะคะ

dtac feedback team