0944204842
Just browsing

เติมเงินผิด ช่วยด้วยครับ

ลบแล้วครับ โพสไปไม่ช่วยอะไร เดี๋ยวก็จะลบค่ายนี้ออกจากสารบบการใช้งานแล้วครับ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เติมเงินผิด ช่วยด้วยครับ

สำหรับหมายเลข 66944204842 ที่ท่านแจ้งเข้ามานั้น น้องฟ้าตรวจสอบมีทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องช่วยดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
หากต้องการให้ช่วยดูแลเรื่องใดเพิ่มเติม แจ้งกลับเข้ามานะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

7416
</