Regular Viewers

เติมเงินผิดเบอร์

เบอร์ที่ผิด 0994602291

เบอร์ที่ถูก 0944988642

วันที่ 16/02/63 07.12 น. 

จำนวนเงิน 20 บา

2F2A60B5-1AA1-4EA4-B8AE-7F1E93FCD235.jpeg

 

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: เติมเงินผิดเบอร์

@Auchuporn ❣️ น้องฟ้าประสานงานให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อดึงเงินคืนให้แล้วจะได้รับ sms แจ้งผลนะคะ

dtac feedback team