ผู้ชมขาประจำ

เติมเงินผิดเบอร์

1.เติมผ่าน Internet banking ของธนาคารกสิกร

2. จำนวนเงิน 20 บาท

3. วัน/เวลาที่เติม 22 กค. 62 เวลา 20.20 น.

4. เบอร์ที่ผิด 0875463928

5. เบอร์ที่ถูก 0875463920