Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เติมเงินผิดเบอร์ดีแทค ผ่านk bank

019141222445510950.jpeg

 

 

1. ช่องทางที่เติมเงิน ธนาคารกสิกรไทย K+

2. ยอดเงิน  100 บาท

3. เวลาที่ทำรายการ 22.24น.

4. เบอร์ที่ถูก 0616890740

5. เบอร์ที่ผิด0632971174

6. หลักฐานยืนยันการทำรายการ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: เติมเงินผิดเบอร์ดีแทค ผ่านk bank

@aukaradej น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า ตรวจสอบ 061689xxxx พบว่าได้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

10475

dtac feedback team