คำถาม

หากไม่ทำการลงทะเบียนซิมการ์ด จะมีผลกระทบอย่างไร

ตอบ

  • กสทช. มีคำสั่งแจ้งต่อผู้ให้จำหน่ายซิมการ์ดสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ ถ้า ไม่แสดงตนไม่ขายซิมการ์ด โดยสำหรับลูกค้าปัจจุบัน กสทช. มีคำสั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ทำการแจ้งให้ลูกค้าเก่ามาแสดงตน กรณีที่ไม่ปฎิบัติตามอาจนำไปสู่การระงับการใช้งานเบอร์ต่อไป
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎09-06-2016 03:06
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง