Pornnapa18
Super Contributor

สอบถามการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ต่างประเทศ

ขอแพ็คเกจการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ต่างประเทศหน่อยค่ะ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สอบถามการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ต่างประเทศ

คุณ ​@Pornnapa18 ใช้งานเป็นระบบรายเดือน หรือระบบเติมเงินคะ และใช้งานที่ประเทศใด อย่างไร น้องฟ้ารบกวน ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และชื่อผู้จดทะเบียนแจ้งกลับเข้ามาทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

7416

dtac feedback team