ลูกค้าดีแทคเติมเงิน สามารถเติมเงินผ่านธนาคารไหนได้บ้าง

 

สามารถเติมเงินดีแทค ได้หลายธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย

2. ธนาคารไทยพาณิชย์

3. ธนาคารกรุงเทพ

4. ธนาคารกรุงไทย

5. ธนาคารทหารไทย

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

7. ธนาคารซิตี้แบงก์

8. ธนาคารออมสิน

9. ธนาคารธนชาติ

10. ธนาคารยูโอบี

11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎30-09-2019 02:18
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง