รายชื่อตู้เติมเงิน ที่สามารถเติมเงินเข้าเบอร์ดีแทคได้

 

1. ตู้บุญเติม

2. ตู้เติมสบายพลัส

3. ตู้ไทยแสนดี

4. ตู้ซิงเกอร์

5. ตู้กะปุก

6. ตู้สะดวก

7. ตู้ BB dragon

8. ตู้ Feel Pay

9. ตู้ ADT Online

10. ตู้เติมง่าย by Siri

11. ตู้สบายดี

12. ตู้ Hello Top Up

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎30-09-2019 02:20
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง