nama
Just browsing

ยกเลิกแพ็กเก็จ Speed topping

ต้องการยกเลิกแพ็กเก็จ Speed topping 9 บาท 500 MB 24 ช.ม ครับ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกแพ็กเก็จ Speed topping

บัดดี้ บิวตี้ ขอแนะนำยกเลิกผ่านทาง dtac app นะคะ โหลดที่นี่ http://ddch.dtac.co.th/MDDAffiliateWeb/Download/5f77b29

</