Rattasas1996
Super Contributor

มี sms ขึ้นมาว่าไม่สามารถคืนเงินจาก google play ได้เนื่องจากระบบขัดข้อง

ผมได้รับเมล อนุมัติคืนเงินจาก google play เมื่อวานและสักพักมี sms จาก dtac ขึ้นมาว่าไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากระบบขัดข้องครับ แล้วจะได้เงินคืนไหมครับ

6 คำตอบ 6
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: มี sms ขึ้นมาว่าไม่สามารถคืนเงินจาก google play ได้เนื่องจากระบบขัดข้อง

@Rattasas1996 น้องฟ้าตรวจสอบให้นะคะ รบกวนขอทราบ เบอร์โทร , email คืนเงินจาก google play , sms จาก dtac , วันเวลาที่ซื้อ item จากนั้นแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475
</
Rattasas1996
Super Contributor

เรื่อง: มี sms ขึ้นมาว่าไม่สามารถคืนเงินจาก google play ได้เนื่องจากระบบขัดข้อง

ส่งข้อมูลให้ทาง inbox แล้วนะครับ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: มี sms ขึ้นมาว่าไม่สามารถคืนเงินจาก google play ได้เนื่องจากระบบขัดข้อง

@Rattasas1996 ไม่ทราบว่าเป็น inbox Community หรือไม่คะ ตรวจสอบไม่พบข้อมูลเลยค่ะ รบกวนส่งให้น้องฟ้าอีกครั้งนะคะ

10475ผู้หญิงมีความสุข
</
Rattasas1996
Super Contributor

เรื่อง: มี sms ขึ้นมาว่าไม่สามารถคืนเงินจาก google play ได้เนื่องจากระบบขัดข้อง

ผมส่งให้ใหม่แล้วนะครับ 

ขอบคุณครับ

Rattasas1996
Super Contributor

เรื่อง: มี sms ขึ้นมาว่าไม่สามารถคืนเงินจาก google play ได้เนื่องจากระบบขัดข้อง

ได้รับข้อมูลหรือยังครับ 

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: มี sms ขึ้นมาว่าไม่สามารถคืนเงินจาก google play ได้เนื่องจากระบบขัดข้อง

@Rattasas1996 น้องฟ้าได้รับข้อมูลแล้วนะคะ และได้รับเรื่องประสานงานตรวจสอบให้แล้วเช่นกันค่ะ ผู้หญิงมีความสุข

10475
</