Warinsooknui
Just browsing

มีข้อความางมาแจ้งให้เติมเงินเพระจะถูกยกเลิก

received_336561721391461.jpeg

 

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

มีข้อความางมาแจ้งให้เติมเงินเพระจะถูกยกเลิก

น้องฟ้านุชชี่แนะนำให้เติมเงินก่อนวันที่ได้รับ sms แจ้งนะคะ เพื่อป้องกันหมายเลขถูกยกเลิกนะคะ เพื่อความชัดเจนน้องฟ้ารบกวนขอทราบ เบอร์โทร , ชื่อ-สกุล จดทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบให้นะคะ รบกวนแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ
</