Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

บริการให้ยืม

เงินที่ยืมจากบริกาาให้ยืมทำไมมันไม่ไปรวมกับเงินที่เรามีคับ

1 คำตอบ 1
dtac app Crackerjack

Re: บริการให้ยืม

ในส่วนของยอดเงินของบริการใจดีให้ยืมนั้น ปัจจุบันจะไม่ได้รวมกับยอดเงินในกระเป๋าหลักนะครับ แต่ทั้งนี้ยังสามารถใช้งานโทรออก หรือใช้งาน dtac Internet ได้ตามปกตินะครับ