สนใจ Happy Net หรือ Happy Call กดดูรายละเอียดได้ ที่นี่ 

 

สามารถโอนเงินค่าโทรของหมายเลขเดิมให้ไปยังหมายเลขอื่นได้อย่างไร

 

บริการใจดีให้โอน.pngดีแทค บริการใจดีให้โอน

บริการดีแทค ใจดีให้โอน สามารถทำได้หลายช่องทาง

 

 

 • กด *112* ตามด้วยเบอร์มือถือผู้รับโอน*จำนวนเงินที่ต้องการโอน 20ถึง200บาท # กดโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ)

 

 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR โทร *1012 (ไม่คิดค่าบริการ)

 

 • สำนักงานบริการลูก​ค้​า​​ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 รายละเอียดการโอน

 

 • ยอดเงินโอนสูงสุด 1,000 บาท ต่อเดือน

 

 • โอนได้สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้งต่อวัน 

 

ค่าบริการ

 

ครั้งละ 3 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

 • บริการใจดีให้โอน เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เติมเงินจากดีแทคตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550

 

 • ผู้ใช้บริการสามารถโอนมูลค่าเงินคงเหลือในระบบให้กับผู้รับโอนที่เป็นหมายเลขผู้ใช้บริการโทรศัพท์เติมเงินจากดีแทค คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 • สามารถใช้บริการได้ที่ โทร.*1012 หรือ พิมพ์ *112*หมายเลขผู้รับโอน 10 หลัก* จำนวนเงินที่ต้องการโอน# แล้วกดโทรออก หรือ บริการผ่าน dtac.co.th  ระบบจะส่ง SMS แจ้งให้ผู้โอน และผู้รับโอนเมื่อทำรายการสำเร็จ

 

 • ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีมูลค่าเงินคงเหลือเพียงพอกับจำนวนเงินที่โอนรวมค่าบริการ และมียอดคงเหลือหลังจากโอนเงินแล้วไม่ต่ำกว่า 10 บาท

 

 • สามารถโอนได้เฉพาะมูลค่าเงินคงเหลือในระบบได้ตั้งแต่ 20 – 200 บาทต่อครั้ง โดยไม่สามารถโอนวันคงเหลือได้ ทั้งนี้สามารถโอนได้สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนปฏิทิน

 

 • ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินจากดีแทคที่มีสถานะปกติ และมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน

 

 • ผู้โอนที่เคยใช้บริการใจดีให้ยืม แม้จะมียอดค้างชำระก็สามารถใช้บริการได้ หากยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอตามเงื่อนไขของบริการ

 

 • กรณีที่ยอดเงินคงเหลือในระบบของผู้รับโอน เมื่อรวมกับมูลค่าเงินรับโอนแล้วมีมูลค่าเกิน 10,000 บาท จะไม่สามารถทำรายการได้

 

 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ รวมตลอดถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนต่อสัญญาการใช้บริการ หรือไปแสวงหารายได้ โดยผู้ให้บริการจะยกเลิกหรือระงับบริการนี้หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาทุจริตในการใช้บริการ และดำเนินการตามกฎหมายตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

 

 

 • ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

 

สนใจอยากซื้อโปรเสริมดีแทคราคาพิเศษ กดเพื่อดูโปรเสริมสุดพิเศษ ได้เลย

 

แพ็กเน็ตดีแทคที่เหมาะสมกับคุณ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
42 จาก 42
อัพเดตล่าสุด:
3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แท็ก (1)