Regular Viewers

ถุกยกเลิกเบอร์

0634895320 เบอร์นี้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ใหมคะ

1 คำตอบ 1
dtac call center

ถุกยกเลิกเบอร์

น้องฟ้านุชชี่ตรวจสอบเบอร์ 063489xxxx ถูกยกเลิกถาวรไปแล้วเมื่อ 31/07/2020 เนื่องจากจะไม่ได้เติมเงินเพื่อเพิ่มวันใช้งาน ซึ่งเบอร์จะถูกยกเลิกค่อนข้างนานแล้วและเกินระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้แล้ว ต้องขออภัยด้วยค่ะ ปัจจุบันดีแทคมีเบอร์สวย เบอร์มงคล พร้อมแพ็กเกจพิเศษที่น่าสนใจต่างๆ สามารถเลือกเบอร์ใหม่ได้ดังนี้นะคะ
>> แบบระบบเติมเงิน : https://bit.ly/367dPEs
>> แบบระบบรายเดือน : https://bit.ly/3fV9SY7

dtac feedback team