Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ต้องการเปลี่ยนซิมเป็น 4g

มีป้าข้างบ้านต้องการเปลี่ยนซิมเป็น 4g แต่ไม่มีเวลาไปที่ศูนย์ต้องทำยังไงครับ. หรือต้องไปที่ศูนย์อย่างเดียว

เพราะป้าแกไม่มีเวลาไปศูนย์ครับ

 

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ต้องการเปลี่ยนซิมเป็น 4g

@Thesun24 น้องฟ้าแนะนำ ติดต่อสำนักงานบริการ โดยเป็นการ มอบอำนาจได้ค่ะ โดยใช้เอกสารดังนี้ค่ะ
- บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง
- บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)
- หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง​​​​
- Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน​ (ใช้กรอบ Sim ไม่ได้)

หนังสือมอบอำนา​จ สามารถเขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจได้ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องใด เช่น ข้าพเจ้า นาย ก ขอมอบอำนาจ ให้ นาย ข ดำเนินการออก Sim card ใหม่หมายเลข...... เป็นต้น ค่ะ

ตรวจสอบสาขาที่สะดวกได้ที่ >> https://www.dtac.co.th/help/store-locations.html ค่ะ

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team