ผู้ชมขาประจำ

ต้องการยกเลิกเบอร์เติมเงิน และขอเงินคืนหรือย้ายเงินไปเบอร์ดีแทคส่วนตัวเบอร์อื่นครับ

ต้องการยกเลิกเบอร์เติมเงิน และขอเงินคืนหรือย้ายเงินไปเบอร์ดีแทคส่วนตัวเบอร์อื่นครับ

ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ