ผู้ชมขาประจำ

ตรวจสอบชื่อเจ้าของเบอร์โทรที่จดไว้

เราจะตรวจสอบได้ยังไงครับว่าเบอร์ของเราลงทะเบียนไว้ด้วยชื่อใคร