dtac Online Community

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ทุกปัญหาที่คุณอยากถาม
มีคนช่วยตอบ

ซิม Go เพลิน ค่าส่ง SMS เท่าไหร่

เริ่มต้นโดย Community Manager วันพฤหัสบดี

คำถาม

ซิม Go เพลิน ค่าส่ง SMS เท่าไหร่

ตอบ

สำหรับซิม Go เพลิน จะคิดค่าบริการ SMS อยู่ที่ 3.21 บาท/ข้อความ/เลขหมาย โดย SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ

 

 

 

ผู้มีส่วนร่วมในบทความนี้