dtac Online Community

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ทุกปัญหาที่คุณอยากถาม
มีคนช่วยตอบ

ซิม Go เพลิน ค่าส่ง SMS เท่าไหร่

เริ่มต้นโดย ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค บน ‎16-02-2017 10:07

คำถาม

ซิม Go เพลิน ค่าส่ง SMS เท่าไหร่

ตอบ

สำหรับซิม Go เพลิน จะคิดค่าบริการ SMS อยู่ที่ 3.21 บาท/ข้อความ/เลขหมาย โดย SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ

 

 

 

ผู้มีส่วนร่วมในบทความนี้