คำถาม

ซิม Go เพลิน ค่าส่ง SMS เท่าไหร่

ตอบ

สำหรับซิม Go เพลิน จะคิดค่าบริการ SMS อยู่ที่ 3.21 บาท/ข้อความ/เลขหมาย โดย SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ

 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎16-02-2017 10:07
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง