ผู้ชมขาประจำ

ซิมขึ้นโทรฉุกเฉินเท่านัันคับ เติมเงินไปก็ไม่เข้า

ซิมขึ้นโทรฉุกเฉินเท่านัันคับ เติมเงินไปก็ไม่เข้า