คำถาม

ซิมการ์ดถูกยกเลิก ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ

กรณีหมายเลขถูกยกเลิกโดยไม่เติมเงิน โดยปกติหากยังไม่มีการนำไปผลิตใหม่

 

-สามารถกลับมาใช้เบอร์เดิมได้ โดยขอดำเนินการได้ที่ สำนักงานบริการ หรือ dtac center COCO 

 

กรณีบุคคลธรรมดาไม่มีซิมการ์ดเดิม

1.ผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน

2.มอบอำนาจสามารถมอบอำนาจกระทำการแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครือญาติหรือบุคคลผู้มีนามสกุลเดี​ยวกัน

เอกสารที่ต้องใช้ 

       - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง
      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)

      - หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง​​​
      - ใบบันทึกประจำวัน

หมายเหตุ :

-หากไม่มี Sim Card ต้องมีใบบันทึกประจำวัน  (ผู้แจ้งความ​ต้องเป็น ผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

 

กรณีบุคคลธรรมดามีซิมการ์ดเดิมไปติดต่อ

1.ผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน

Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน​  (ใช้กรอบ Sim ไม่ได้)​

2.มอบอำนาจ :สามารถมอบอำนาจกระทำการแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครือญาติหรือบุคคลผู้มีนามสกุลเดี​ยวกัน

เอกสารที่ต้องใช้

      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง
      - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)
      - หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง​​​
      - ใบบันทึกประจำวัน

 

 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎12-10-2016 12:17
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง