orapin3370
Just browsing

จ่ายบิล

พอดีอยากทราบว่ามีค้างชำระค่าบริการยุเท่าไหร่ค่ะ
2 คำตอบ 2
del_Iampichet
Brand Lovers

Re: จ่ายบิล

หากหมายเลขยังไม่ถูกระงับสัญญาณ สามารถตรวจสอบยอดค้างชำระได้ที่ *121# โทรออกครับ
แต่หากถูกระงับสัญญาณไปแล้ว รบกวนแจ้งหมายเลขที่ใช้งานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครัยฝบ
Mr.Pichet Nuengsaeng
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: จ่ายบิล

บัดดี้ บิวตี้ ขอแนะนำตรวจสอบด้วยตนเองได้ที่ dtac app หรือ *121#โทรออก ฟรีค่าโทรค่ะ  

</