ผู้ชมขาประจำ

ขอรหัสpin2

 รหัสpin2คืออะไรโทรศัพท์ระงับการโทรเข้าออกอยู่แล้วจะยกเลิกและให้ใส่รหัสแล้วไม่รู้รหัส