คำถาม

กรณีชาวต่างชาติจะลงทะเบียนซิมการ์ด ต้องใช้หลักฐานอะไร?

ตอบ

  • ลูกค้าชาวต่างชาติ สามารถใช้พาสปอร์ต บัตรต่างด้าว หรือใบอนุญาตทำงาน เป็นหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อขอลงทะเบียนซิมการ์ด แทนบัตรประชาชนได้